Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników sklepu internetowego thesonatural.pl

Administratorem danych osobowych jest firma: VOLTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą pod adresem: ul. ul. ALEJA JANA PAWŁA II 27/— 00-867 WARSZAWA, zwany dalej: „Administratorem Danych”.

Dane osobowe zbierane przez thesonatural.pl za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.


1. Pojęcia

 • Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 • Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora Danych, dostępna pod adresem internetowym: thesonatural.pl
 • Sklep – sklep internetowy thesonatural.pl
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu lub Sklepu.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Sposób zbierania danych osobowych
Dane osobowe zbierane w Serwisie i Sklepie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do dokonania zakupów w Serwisie.

 

3. Zakres i cel zbieranych danych osobowych (podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)).

 

 • Zakładając konto, użytkownik powinien wskazać: adres email i hasło, a po zatwierdzeniu rejestracji także: adres do wysyłki oraz adresy bilingowe. Dane będą wykorzystywane w celu weryfikacji użytkownika oraz ułatwienia procesu składania zamówień.
 • Składając zamówienie w Serwisie, użytkownik zostanie poproszony o wskazanie: formy płatności, formy dostawy, imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu do wysyłki, adresu do faktury, numeru NIP oraz nazwy firmy. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia zgodnie z Regulaminem sklepu.
 • Zakładając konto stałego klienta w Sklepie, użytkownik jest proszony o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, które zapisywane są do bazy stałych klientów. Na podstawie przekazanych danych formułowane jest również zaproszenie do newslettera, którego akceptacja jest dobrowolna.
 • Przystępując do subskrypcji newslettera, użytkownik jest zobowiązany wskazać adres email, na który Administrator danych będzie kierował wiadomości typu newsletter.

4. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług).

 • Podczas wizyty w serwisie system wykorzystywany przez Administratora Danych automatycznie pobiera: adres IP użytkownika. Adres jest zapisywany w dziennikach logów serwera.Wykorzystanie narzędzi Facebooka:podczas logowania do serwisu z wykorzystaniem konta Facebooka, aplikacja uzyskuje dostęp do danych użytkownika w zakresie zgodnym z następującą specyfikacją: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions/v3.0#reference-public_profile
 • thesonatural.pl sklep wykorzystuje również narzędzie analityczne Facebook Pixel które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.

5. Pliki cookies.

 • Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności użytkownika.
 • Pliki cookies zapisywane przez serwis Administratora danych:

WŁASNE:
Sesyjne – soteshop – wykorzystywany w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z serwisu. Brak możliwości zapisania cookies znacząco ogranicza działanie funkcjonalności dostępnych w serwisie takich jak np. zapamiętanie zawartości koszyka w trakcie trwania sesji lub możliwość zalogowania się do swojego profilu na czas trwania sesji. Plik jest usuwany po zakończeniu wizyty i zamknięciu sesji.
PODMIOTÓW TRZECICH:

 • Statystyczne – w celu zapisywania informacji o pierwszej, ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których użytkownik trafił na stronę serwisu – są to pliki wydawcy Google Inc.
 • Blokada tych plików nie wpłynie na funkcjonowanie serwisu.
 • Każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.
 • Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:

Mozilla Firefox: //support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: //support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: //support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: //safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: //help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.


6. Udostępnianie danych osobowych.

 • Dane osobowe wskazane w zamówieniu jako adres dostawy mogą zostać udostępnione firmie realizującej przesyłki kurierskie;
 • Ponadto thesonatural.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenia Administratora danych osobowych. Należą do nich m.in. dostawcy realizujący: usługi płatności, usługi księgowe, usługi hostingu, systemy do marketingu, systemy ocen sprzedaży, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu.

7. Kontakt
Administrator Danych będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych ze złożonymi w Serwisie zamówieniami oraz usługą konta klienta i newslettera.

 

8. Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO każdemu Użytkownikowi przysługuje:

 • prawo do cofnięcia zgody (podstawa prawna – art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (podstawa prawna – art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (podstawa prawna – art. 16 RODO),
 • prawo do bycia zapomnianym (podstawa prawna – art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna – art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna – art. 20 RODO),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna – art. 21 RODO).

Sklep thesonatural.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług thesonatural.pl.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres wm@thesonatural.pl

 

9. Zabezpieczenie danych.
Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer Administratora Danych zostały zabezpieczone z wykorzystaniem rozwiązań kryptograficznych.
Administrator Danych zabezpiecza dane osobowe, stosując wysoki poziom zabezpieczeń adekwatny do pojawiających się zagrożeń.
Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora Danych mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione.


10. Odpowiedzialność
Administrator Danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.


11. Zmiany w polityce prywatności
Zmiana treści niniejszej Polityki Prywatności może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Polityki Prywatności, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku jeżeli zarejestrowany Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian, posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.